Friday, February 15, 2008

De Dag na Valentijn

Muy Cristianos mios,

Graag ga ik in op de uitnodiging wederom een overzicht te bezorgen van de voornaamste gebeurtenissen van de afgelopen vier weken, waarbij mijn Pauselijke Hoogheiligheid genoodzaakt zal zijn verscheurende keuzes te maken bij het selecteren van de meest vermeldenswaardige evenementen teneinde een beeld te schetsen van de drukke bezigheden die mijn huidige levenswandel en die van mijn huisgenoten bepalen. Het blijft voor mij een hele eer te mogen vaststellen, dat ieder van jullie, en één in het bijzonder, het niet kan laten om elke maand weer, op de vijftiende dag dit boernaal door aanklikking op te roepen en op zulkdanige wijze op de hoogte gehouden te worden van het reilen en zeilen van mijzelf en de mijnen.

Zo was er ergens halfweg januari een groots in stijl opgezet banket, voorgezeten door onze doorluchtige Gouverneur Paulus (neen, niet degene die naar Damascus ging), waarbij een groot aantal (ex)PITO-medewerkers o.w.v. van hun al dan niet uitzonderlijke verdiensten met verscheidene onderscheidingen werden overladen. De goedlachse vooraanstaande van onze provincie liet zich daarbij kennen als bijbelkenner, door een omstandig verhaal dat hij ten gehore bracht, geïnspireerd door Psalm 129, waarna hij langs zijn neus weg mededeelde dat hij in de loop van het komende voorjaar op rust zou gaan en daarbij plaats zou maken voor een jongere, gedreven door een andere politieke gezindheid. Mijn haast spreekwoordelijke pontificale nieuwsgierigheid en bemoeizucht brachten mij uiteindelijk bij de volgende illustratie, waaruit mag blijken dat tegenwoordig de gouverneurs in ons Vaderland, ofwel cafébaas moeten zijn geweest ofwel anderszins hun voorkeur voor het gerstenat tot uiting moeten hebben gebracht.

Niet lang daarna bracht een soortgelijk, maar minder officieel feestelijk gebeuren een groot aantal van de talrijke Van Loonfamilieleden samen voor een gezellige avondlijke zoldermaaltijd in de Bosrust. Naar jaarlijks weerkerende gewoonte werd tussen de verschillende gangen een weetjeswedstrijd georganiseerd, die culmineerde in een maskerade van elke groep deelnemende tantes, nonkels, neven, nichten en andere aanverwanten. Een lichtdrukmaal van één bepaalde groep wil ik jullie zeker niet onthouden, niet zozeer omwille van een personaliteit in het centrum
van de fotografische opname, maar eerder om ieder van jullie een duidelijke impressie te bezorgen van de sfeer waarin een dergelijke ontmoeting verloopt tot genoegen van vrijwel alle deelnemers. Het zal jullie niet verwonderen dat er over die exploten nog lang nagekaart wordt en dat nu reeds uitgekeken wordt naar de voortzetting van deze traditie. Het lijkt mij volkomen overbodig er op te wijzen dat het nuttigen van menige kelk bijdraagt tot het verwezenlijken van het beoogde tableau vivant.

De hoofdbrok van deze periode speelde zich af in het buitenland, wanneer ik samen met Aloysia Prima een pauselijke uitstap mocht maken naar het zonnige zuiden, naar het paradijselijke Tenerife, meer bepaald voor een verblijf van één week in het zuidelijk gelegen Los Cristianos, waarlijk een erg toepasselijke naam voor een pauselijke excursie. Tijdens een rondrit in de hoofdstad Santa Cruz met onze pausmobiel, vielen voornamelijk de voorbereidselen van een hele week carnavaluitspattingen op, waarbij de autochtone vrijwel uitsluitend roomse bevolking zich niet onbetuigd liet in het optuigen van praalwagens, het organiseren van kindercarnavalconcerten allerhande en het zich uitleven op alle mogelijke wijzen en manieren.
Mijn eegade en mijn eigenste pontificaliteit konden deswegen niet zomaar onverschillig aan de kant blijven zitten; vandaar dat wij, toen die gelegenheid zich a.h.w. spontaan aanbood, overgingen tot het ons laten beschilderen, althans ons gelaat, en het participeren aan de festiviteiten. Hieronder zien jullie ons dan ook in het gezelschap van Nicole, Hollands maar sympathiek, die ons tijdens het verblijf op aangename wijze gezelschap hield, tot wederzijds genoegen.

Een aantal uren brachten Aloysia en ikzelf daarnaast samen door aan het strand, bij gelukzalige temperaturen tot ruim 30°, ons overgevend aan zalig nietsdoen, in het besef dat op datzelfde ogenblik de temperaturen in het thuisland rond het nulpunt schommelden.
Tijdens één van de volgende dagen brachten wij het onvermijdelijke bezoek aan de Teide, de vulkaan die eigenlijk voor het ontstaan van het eiland heeft gezorgd, en die het gehele landschap overheerst, waardoor over de ganse oppervlakte lava en lavaresten te zien en te vinden zijn. Het lag dan ook voor de hand dat de volgende illustratie, waarop mijn levensgezellin temidden van allerlei lavagesteenten afgebeeld staat, niet zou ontbreken binnen dit bericht.

Die zuiderse week even ver weg van alle huiselijke beslommeringen heeft ons beiden echt veel deugd gedaan, zodat ik er echt niet omheen kon om daarvan tamelijk uitgebreid verslag uit te brengen.

Wat mij persoonlijk deze week erg verheugde, was de aankoop waartoe Bertje Anciaux overging. Gisteren was de kogel eindelijk door de kerk voor de aanschaf van één van de prachtigste verzamelingen van Gregoriaanse gezangen, waardoor een belangrijk deel van ons erfgoed binnen onze grenzen bewaard zal blijven. Liefhebbers onder jullie, en één in het bijzonder, durf ik aanraden op de hieronderstaande link te klikken teneinde het antifonarium te bewonderen en zelfs een gedeelte te beluisteren, gebracht door Psallentes http://www.antifonarium-tsgrooten.be .

Tenslotte kan ik het niet laten toch nog even op de actueelste actualiteit in te gaan. Sinds gisteravond worden wij via alle mogelijke media op de hoogte gehouden van de gezondheidstoestand van Yves Leterme. Er wordt ook voortdurend gewezen op het vermoeden dat er meer achter steekt dan en eenvoudige bloeding binnen het maag- en darmstelsel van de betrokkene. De volgende illustratie maakt meteen duidelijk dat er inderdaad meer aan de hand moet zijn; een vlugge berekening doet ons beseffen dat er sinds 10 juni 2007 iets meer dan acht maanden verlopen zijn. Wij wensen de volgende premier veel sterkte en een voorspoedige bevalling, ten laatste op 23 maart, precies acht dagen na ons volgende bericht.

A.P.